Sultan & Sultan / Case / Kraftstaden Branding
Logotype / Branding / Copy

Kraftstaden. En utvecklingssaga.

Kraftstaden Fastigheter är ett kommunalt bolag som har två viktiga uppgifter. Det ena är att utveckla staden genom att bygga om gamla nedgångna delar av staden till nya attraktiva miljöer för invånare och näringsliv. En annan viktig del är att förvalta och underhålla skolor och förskolor så att barnen får en bra start i livet. Allt detta sker väldigt mycket i det fördolda av otroligt engagerade medarbetare.

När vi kom in i bilden hette bolaget Trollhättans Tomt AB. Ett missvisande namn då man inte sålt en enda tomt på drygt 40 år. Så det var dags att ge en rättvisande bild av vad man verkligen gör. D v s utvecklar Trollhättan genom att förse företag med bra, anpassade lokaler i form av nybyggen såväl som ombyggnationer.

Kund: Kraftstaden Fastigheter

Utgångspunkten

I det här läget fick vi uppdraget att öka medvetenheten kring bolaget och gärna fundera på ett nytt namn. Trollhättan är en stad som genomgått många industrikriser. Men gång på gång har man alltid visat prov på kraften att resa sig och gå vidare. Därför passade det nya namnet extra bra. Trollhättans Tomt skulle hädanefter heta ”Kraftstaden Fastigheter”.

En ny identitet växer fram

Detta gjorde vi

Medan vi tog fram ett nytt grafiskt profilprogram med ny logotyp hade vi redan hunnit jobba med en mini-dokumentärserie för att lyfta fram de dolda hjältarna i organisationen, de som med glöd och energi går till jobbet varje dag och utför sitt jobb utan att få någon större uppmärksamhet. Givetvis med casting så att namnbytet skulle bli en internt förankrad positiv upplevelse för medarbetarna.

Läs mer om hela det caset här.

Hur gick det?

Det nya namnet och profilen lanserades inför viktigt kommunfolk och ännu viktigare alla medarbetare. Allt som presenteras är helt nytt, från visitkortet till servicebilarna.  Hur skulle det tas emot..?

Det gick bra! Oftast innebär en radikal förändring i ett bolag att en hel del kritiska röster hörs. Den här gången fick man bara ett ynka klagomål. Förmodligen blev resultatet så lyckat för att alla inblandade i projektet gjort ett gediget grundarbete. För vår del hade vi lyssnat på önskemål från kunder, uppdragsgivaren och de som närmast skulle beröras av förändringen. Förenklat kan man säga att vi på nytt förenklat.

Du känner dig sömnig och kroppen är tung som bly. När vi räknat till tre och knäpper med fingrarna kommer du att vakna upp och vilja bli kund hos oss. 1,2,3. Knäpp!