Sultan & Sultan / Case / När ett gammalt kontor blir helt nytt
Branding / Webb / Koncept / Copy

Nya Kasernen

Ett helt kvarter, med 27 000 kvm kontorsyta mitt i centrala Göteborg ska genomgå en rejäl omvandling. Under 2020 inledde vår kund Newsec tillsammans med fastighetsägaren Alecta ett förvandlingsnummer av det större slaget. Från ett 70-talskomplex med sina tidsenliga små fönsterpartier och sin ogästvänliga fasad, till en modern kontorsfastighet som ska bjuda in till socialt liv. Både innanför och utanför väggarna.

När en produkt, tjänst eller fastighet ska stöpas om helt på detta sätt innebär det också en helomgörning av namn och grafiskt manér. Tillsammans med mycket, mycket annat.

Kund Newsec & Alecta Fastigheter

Det byggs många nya kontor i Göteborg. Konkurrensen om hyresgästerna är stor. Inte minst mellan de kontorsfastigheter som erbjuder 1000-tals kvadratmeter. Där är de potentiella hyresgästerna lätträknade.

Därför är det viktigt att varje byggnad får sin egen tydliga profil.

Vi fick förmånen att vara med från början i profileringsarbetet. Först skulle vi vaska fram ett lämpligt namn. Vi utgick från olika vinklar. Historik, internationell gångbarhet eller fristående konceptnamn? En bruttolista bantades ned till ett mindre antal förslag.

Det som valdes: Nya Kasernen. Efter kvarteret som heter just Kasernen och som passade bra att lyfta fram i ny tappning. Och det historiska i att det just legat en militär förläggning här tidigare.

Ett paket sattes ihop

Vi behöver en projektwebbplats, presentationer, logotyp och grafisk profil. Byggskyltar och annonsering. PR och innehåll för sociala medier! Showroom också. Nä, just det… pandemi. Men vi behöver film och visualiseringar i alla fall. Så gick tongångarna från fastighetsägaren Alecta.

Som ni förstår är detta ett projekt som kräver en lång rad kompetenser. Det mesta klarar vi själva. Annat tar vi hjälp med av vårt nätverk. Så även i detta fall. Hela listan kompletterades. Nästan.

Arbete pågår

Nya Kasernen är en arbetsplats som det just nu rör sig mycket kring. Inte bara kranar och bygghjälmsklädda byggarbetare. Under arbetets gång förändrades förutsättningarna för vårt uppdrag kraftigt när organisationen kring fastigheten ändrades. Vad det innebär för Nya Kasernen och det arbete som lagts ned, vet vi inte riktigt i nuläget. Det tidigare godkända namnet kan komma att ändras. Men vi är stolta över det arbete vi lagt ned.

En ny kontorsfastighet blir det i alla fall till slut, det står fast. Och den kommer att bli ett lyft för en viktig del av det nya cityområdet i Rosenlund med Haga station bara 100 meter från södra entrén.

Vi jobbar vidare med andra spännande fastighetsprojekt som vi hoppas kunna berätta om längre fram.

Du känner dig sömnig och kroppen är tung som bly. När vi räknat till tre och knäpper med fingrarna kommer du att vakna upp och vilja bli kund hos oss. 1,2,3. Knäpp!