Kraftstaden Fastigheter

I 109 år hette bolaget Trollhättans Tomt AB. Men tomter slutade det kommunala bolaget att sälja för flera decennier sedan. Så det var dags att ge en rättvisande bild av vad man verkligen gör. D v s utvecklar Trollhättan genom att förse företag med bra, anpassade lokaler i form av nybyggen såväl som ombyggnationer. Trollhättan är en stad som genomgått många industrikriser men man man har alltid kraft att resa sig och gå vidare. Därför passade det nya namnet ”Kraftstaden” extra bra. Vi på Sultan & Sultan har tagit fram hela den den nya grafiska profilen och copy för Kraftstaden. Varumärkesfilmer är också under produktion. Håll utkik efter dem!

Kund: Kraftstaden Fastigheter